Dlaczego my?

Kierunki działalności Zakładu Inżynierii Materiałowej wynikają z tradycji i doświadczenia w badaniach nad nowymi materiałami polimerowymi specjalnego przeznaczenia i określaniu ich właściwości mechanicznych i palnych. Ważnym elementem potencjału usługowo-badawczego są badania wyrobów dla potrzeb certyfikacji i oceny zgodności oraz wydawanie opinii technicznych.

Zakład Inżynierii Materiałowej dysponuje doświadczonym personelem, oraz bogatym wyposażeniem pomiarowo-badawczym najnowszej generacji pozwalającym na:

  • kompleksowe badania rur z tworzyw sztucznych,
  • kompleksowe badania trudnopalności materiałów niemetalowych,
  • kompleksowe badania właściwości oraz ocenę walorów użytkowych taśm przenośnikowych i innych wyrobów z materiałów niemetalowych,
  • opracowanie nowych materiałów o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych dla potrzeb górnictwa i innych dziedzin przemysłu,
  • wytwarzanie i badanie biomateriałów, membran polimerowych oraz kompozytów polimerowych o szczególnie dużej wytrzymałości mechanicznej,
  • rozwijanie technologii  recyklingu tworzyw sztucznych.

Zakład Inżynierii Materiałowej wysoki poziom usług i badań Zakład uzyskuje dzięki opracowaniu, wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu  funkcjonującego w Głównym Instytucie Górnictwa Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009; PN-N 18001:2004; PN-EN ISO 14001:2005 oraz obowiązującego w Zakładzie Inżynierii Materiałowej systemu zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Bogaty dorobek i doświadczenie wynikające z wieloletniej działalności Zakładu stanowią podstawę dla utrzymania znaczącej pozycji naukowej i rynkowej u producentów, przetwórców i użytkowników materiałów niemetalowych i wyrobów z tych materiałów.