Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że na mocy Zarządzenia nr 14/o Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa z dn. 29.09.2022 roku, w Zakładzie Monitoringu Środowiska, z dniem 1 października 2022 roku nastąpiło połączenie Laboratorium Analiz Odpadów Stałych, Laboratorium Wód i Ścieków oraz Laboratorium Analiz Związków Organicznych w Laboratorium Analiz Środowiskowych. Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami oraz Pracownia Analiz Ekologicznych pozostały bez zmian.

Wszelkie zapytania dotyczące powyższych zmian prosimy kierować:

p.o. Kierownika Zakładu Monitoringu Środowiska GIG
dr Anna Michalska
T: 32 259 2396, 32 259 2677
E: anmichalska@gig.eu

Kierownik Laboratorium Analiz Środowiskowych oraz dla obszaru wód i ścieków
mgr Beata Kostka
T: 32 259 2467
E: bkostka@gig.eu

Dla obszaru odpadów stałych
mgr Alicja Ziemba-Barczyk
T: 32 259 2213
E: aziemba@gig.eu

Dla obszaru analizy związków organicznych
dr Patrycja Kuna-Gwoździewicz
T: 32 259 2175
E: pkuna@gig.eu