Zakład Monitoringu Środowiska GIG

Kompleksowe prace obejmujące monitoring wszystkich elementów środowiska

Posiadamy certyfikat akredytacji PCA

pca badania ab145

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że na mocy Zarządzenia nr 14/o Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa z dn. 29.09.2022 roku, w Zakładzie Monitoringu Środowiska, z dniem 1 października 2022 roku nastąpiło połączenie Laboratorium Analiz Odpadów Stałych, Laboratorium Wód i Ścieków oraz Laboratorium Analiz Związków Organicznych w Laboratorium Analiz Środowiskowych. Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami oraz Pracownia Analiz Ekologicznych pozostały bez zmian.

laboratorium analiz odpadów stałych

Analizy środowiskowe

Badaniach elementów środowiska przyrodniczego, stanu środowiska, produktów, odpadów przemysłowych itp.
Pierwsze w Polsce laboratorium badawcze odpadów, które uzyskało certyfikat akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji.

pracownia analiz ekologicznych

Analizy Ekologiczne

Geologia, hydrogeologia, fizyka, ochrona środowiska, sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko.

laboratorium przeróbki kopalin i gospodarki odpadami

Kopaliny i Gospodarka Odpadami

Identyfikacja składu chemicznego i mineralnego oraz badania charakterystyk technologicznych kopalin i odpadów.

Zakład Monitoringu Środowiska GIG realizuje kompleksowe prace obejmujące monitoring wszystkich elementów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, wyciągów wodnych, gleb i gruntów, odpadów. Badania wykonywane są w laboratoriach, w których wdrożony jest już od 1997 roku system zarządzania zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025:2018-02, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AB 145. Zakres badań akredytowanych obejmuje pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb i gruntów oraz szeroki zakres analiz fizykochemicznych próbek środowiskowych, a także odpadów komunalnych i przemysłowych, spoiw mineralnych, paliw alternatywnych i innych obiektów badań.

POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ WYCENY?

Skip to content