Zakres Akredytacji oraz Certyfikat Akredytacji

Zakład Monitoringu Środowiska GIG realizuje kompleksowe prace obejmujące monitoring wszystkich elementów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, wyciągów wodnych, gleb i gruntów, odpadów. Badania wykonywane są w laboratoriach, w których wdrożony jest już od 1997 roku system zarządzania zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025:2018-02, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AB 145. Zakres badań akredytowanych obejmuje pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb i gruntów oraz szeroki zakres analiz fizykochemicznych próbek środowiskowych, a także odpadów komunalnych i przemysłowych, spoiw mineralnych, paliw alternatywnych i innych obiektów badań.

pca badania ab145
AB-145 GIG-PIB
Certyfikat Akredytacji
Skip to content