Oferta badań

Lp. Norma / Procedura Badanie Akredytowane (Tak/Nie) Metoda Zakres Badane obiekty Obszar działalności
1 SC-1.1.PB.02 zawartość wilgoci analitycznej Tak wagowa (0,10 – 10,0) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
2 SC-1.1.PB.03 zawartość popiołu Tak wagowa (35,00 – 99,00) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
3 SC-1.1.PB.03 zawartość strat prażenia Tak z obliczeń - materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
4 SC-1.1.PB.11 zawartość metali: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn Tak emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Se (2,0 – 100000) mg/kg pozostałe: (1,0 – 100000) mg/kg materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
5 SC-1.1.PB.23 zawartość rtęci Tak absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (0,01 – 20) mg/kg materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
6 SC-1.1.PB.04 zawartość węgla całkowitego Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,12 – 50,00) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
7 SC-1.1.PB.04 zawartość siarki całkowitej Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,03 – 13,70) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
8 SC-1.1.PB.04 zawartość wodoru całkowitego oraz obliczenie zawartości wodoru niezwiązanego z wilgocią Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,11 – 20,00) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
9 SC-1.1.PB.18 zawartość chlorków Tak miareczkowa (0,08 – 7,00) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
10 SC-1.1.PB.16 zawartość wolnego CaO Tak miareczkowa (0,11 – 20,00) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
11 ISO 29581-2 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (stapianie w perłę boranową) SiO2 (3,02 – 74,24) % m/m Al2O3 (1,01 – 39,92) % m/m Fe2O3 (1,06 – 19,79) % m/m CaO (9,96 – 70,72) % m/m MgO (0,11 – 3,95) % m/m Na2O (0,02 – 0,20) % m/m (0,21 – 5,22 % m/m K2O (0,05 – 1,00) % m/m (1,01 – 5,86) % m/m SO3 (1,14 – 11,46) % m/m TiO2 (0,16 – 2,55) % m/m P2O5 (0,03 – 0,48) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
12 ISO/TS 16996 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O3 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O ((0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
13 ISO 18227 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O4 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O ((0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
14 PN-EN 15309 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O ((0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m materiały budowlane (spoiwa mineralno-cementowe) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
15 SC-1.1.PB.02 zawartość wilgoci analitycznej Tak wagowa (0,10 – 10,0) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
16 SC-1.1.PB.03 zawartość popiołu Tak wagowa (35,00 – 99,00) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
17 SC-1.1.PB.03 zawartość strat prażenia Tak z obliczeń - materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
18 SC-1.1.PB.11 zawartość metali: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn Tak emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Se (2,0 – 100000) mg/kg pozostałe: (1,0 – 100000) mg/kg materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
19 SC-1.1. PB.21 zawartość węgla nieorganicznego (TIC) Nie spektrometria w zakresie IR materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
20 SC-1.1. PB.21 zawartość węgla organicznego (TOC) Nie z obliczeń - materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
21 SC-1.1.PB.23 zawartość rtęci Tak absorpcyjna spektrometria atomowa i techniką amalgamacji (0,01 – 20) mg/kg materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
22 SC-1.1.PB.04 zawartość węgla całkowitego Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,12 – 50,00) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
23 SC-1.1.PB.04 zawartość siarki całkowitej Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,03 – 13,70) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
24 SC-1.1.PB.04 zawartość wodoru całkowitego oraz obliczenie zawartości wodoru niezwiązanego z wilgocią Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,11 – 20,00) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
25 SC-1.1.PB.18 zawartość chlorków Tak miareczkowa (0,08 – 7,00) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
26 SC-1.1.PB.05 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (prasowanie ze środkiem wiążącym) SiO2 (1,20 – 89,16) % m/m Al2O3 (0,12 – 43,72) % m/m Fe2O3 (0,29 – 70,72) % m/m CaO (0,18 – 70,81) % m/m MgO (0,15 – 23,51) % m/m Na2O (0,01 – 10,52) % mm K2O (0,05 – 3,78) % m/m SO3 (0,30 – 72,02) % m/m TiO2 (0,01 – 3,25) % m/m P2O5 (0,04 – 14,66) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
27 SC-1.1.PB.24 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (stapianie w perłę boranową) SiO2 (0,01 – 97,35) % m/m Al2O3 (0,01 – 95,50) % m/m Fe2O3 (0,01 – 95,75) % m/m CaO (0,01 – 99,24) % m/m MgO (0,01 – 82,25) % m/m Na2O (0,01 – 39,28) % mm K2O (0,01 – 48,93) % m/m SO3 (0,02 – 51,40) % m/m TiO2 (0,01 – 39,79) % m/m P2O5 (0,01 – 44,84)) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
28 ISO/TS 16996 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O3 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
29 ISO 18227 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O4 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
30 PN-EN 15309 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m materiały budowlane (kruszywa mineralne) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
31 PN-EN 12457-2 PN-EN 12457-4 przygotowanie wyciągu wodnego Tak - - materiały budowlane (wyciąg wodny) - spoiwa mineralno-cementowe, kruszywa mineralne obszar odpadów stałych, paliw, etc.
32 PN-EN ISO 10523 pH Tak potencjometryczna 2,0-12,0 materiały budowlane (wyciąg wodny) - spoiwa mineralno-cementowe, kruszywa mineralne obszar odpadów stałych, paliw, etc.
33 SC-1.1.PB.02 zawartość wilgoci analitycznej wagowa (0,10-10,00) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
34 SC-1.1.PB.03 zawartośc popiołu Tak wagowa (15,00-99,00) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
35 SC-1.1.PB.02 zawartość wilgoci analitycznej Tak wagowa (0,10 – 10,0) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
36 SC-1.1.PB.03 zawartość popiołu Tak wagowa (35,00 – 99,00) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
37 SC-1.1.PB.03 zawartość strat prażenia Tak z obliczeń - grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
38 SC-1.1.PB.11 zawartość: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn Tak emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Se (2,0 – 100000) mg/kg pozostałe: (1,0 – 100000) mg/kg grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
39 PN-EN 15936 metoda A zawartość węgla nieorganicznego (TIC) Tak spektrometria w zakresie IR (0,10 – 12,0) mg/kg grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
40 PN-ISO 10694 zawartość węgla organicznego (TOC) Tak z obliczeń - grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
41 SC-1.1.PB.23 zawartość rtęci Tak absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (0,01 – 20) mg/kg grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
42 PN-ISO 10694 zawartość węgla całkowitego Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,10 – 48,00) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
43 PN-ISO 15178 zawartość siarki całkowitej Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,03 – 0,5) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
44 ISO 13320 skład granulometryczny w zakresie cząstek (2 – 2000) μm Tak dyfrakcja laserowa (1 – 99) % grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
45 ISO 11277 skład granulometryczny w zakresie cząstek (2,0 – 8,0) μm Tak dyfrakcja laserowa (1 – 90) % grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
46 PN-EN ISO 10390 pH Tak metoda potencjometryczna 2,0 - 12,0 grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
47 SC-1.1.PB.05 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (prasowanie ze środkiem wiążącym) SiO2 (1,20 – 89,16) % m/m Al2O3 (0,12 – 43,72) % m/m Fe2O3 (0,29 – 70,72) % m/m CaO (0,18 – 70,81) % m/m MgO (0,15 – 23,51) % m/m Na2O (0,01 – 10,52) % mm K2O (0,05 – 3,78) % m/m SO3 (0,30 – 72,02) % m/m TiO2 (0,01 – 3,25) % m/m P2O5 (0,04 – 14,66) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
48 SC-1.1.PB.24 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (stapianie w perłę boranową) SiO2 (0,01 – 97,35) % m/m Al2O3 (0,01 – 95,50) % m/m Fe2O3 (0,01 – 95,75) % m/m CaO (0,01 – 99,24) % m/m MgO (0,01 – 82,25) % m/m Na2O (0,01 – 39,28) % mm K2O (0,01 – 48,93) % m/m SO3 (0,02 – 51,40) % m/m TiO2 (0,01 – 39,79) % m/m P2O5 (0,01 – 44,84)) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
49 ISO/TS 16996 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O4 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
50 ISO 18227 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
51 PN-EN 15309 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m grunty obszar odpadów stałych, paliw, etc.
52 PN-EN 12457-2:2006 PN-EN 12457-4:2006 przygotowanie wyciągu wodnego Tak - - grunty (wyciąg wodny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
53 PN-EN ISO 10523 pH Tak potencjometryczna 2,0-12,0 grunty (wyciąg wodny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
54 PN-ISO 10694 zawartość węgla całkowitego Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,10 – 48,00) % m/m gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
55 PN-EN 15936 metoda A zawartość węgla nieorganicznego (TIC) Tak spektrometria w zakresie IR (0,10 – 12,0) mg/kg gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
56 PN-ISO 10694 zawartość węgla organicznego (TOC) Tak z obliczeń - gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
57 PN-ISO 15178 zawartość siarki całkowitej Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,03 – 0,5) % m/m gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
58 ISO 13320 skład granulometryczny w zakresie cząstek (2 – 2000) μm Tak dyfrakcja laserowa (1 – 99) % gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
59 PN-ISO 11277 skład granulometryczny w zakresie cząstek (2,0 – 8,0) mm Tak sitowo-wagowa (1 – 90) % gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
60 PN-EN ISO 10390 pH Tak metoda potencjometryczna 2,0 - 12,0 gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
61 SC-1.1.PB.23 zawartość rtęci Tak absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (0,005 – 2,0) mg/kg gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
62 ISO/TS 16996 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O3 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
63 ISO18227 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O4 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
64 PN-EN 15309 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
65 PN-EN ISO 16703 węglowodory C10-C40 (lub C12-C35) (olej mineralny, substancje ropopochodne) Tak ciśnieniowa ekstrakcja cieczowa (ekstrakcja ciecz-ciało stałe), chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) 10,0÷8000 mg/kg gleby i grunty obszar analizy związków organicznych
66 PN-ISO 13877 wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (15 związków WWA): naftalen, acenaftalen, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo (a)piren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen Tak ciśnieniowa ekstrakcja cieczowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) 0,10÷50 mg/kg gleby i grunty obszar analizy związków organicznych
67 - suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Tak - gleby i grunty obszar analizy związków organicznych
68 PN-EN ISO 22155 lotne węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny (o-ksylen, m,p-ksylen), styren Tak analiza fazy nadpowierzchniowej, chromatografia gazowa z detekcją mas (headspace, GC-MS) benzen, toluen etylobenzen, o-ksylen, styren: 0,040 – 20 mg/kg m,p-ksylen 0,080 - 40 mg/kg gleby i grunty obszar analizy związków organicznych
69 - suma lotnych węglowodorów aromatycznych Tak z obliczeń - gleby i grunty obszar analizy związków organicznych
70 SC-1.4.PB.10 benzyna Nie analiza fazy nadpowierzchniowej, chromatografia gazowa z detekcją mas (headspace GC-MS) 1,0÷100 mg/l gleby i grunty obszar analizy związków organicznych
71 PN-ISO 10382 polichlorowane bifenyle (PCB): suma kongenerów: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 Nie ciśnieniowa ekstrakcja cieczowa, chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) 0,10÷100 mg/kg gleby i grunty obszar analizy związków organicznych
72 PN-ISO 10382 pestycydy chlorowane: heksachlorocykloheksan, heksachlorobenzen, aldryna, endryna, izodryna, dieldryna, DDT, DDD, DDE i inne Nie ciśnieniowa ekstrakcja cieczowa, chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) 0,10 ÷ 10 mg/kg gleby i grunty obszar analizy związków organicznych
73 PN-EN 16174 zawartość: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Zn Tak emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sn, Pb: (1,0 – 2000) mg/kg Zn (1,0 – 6 000) mg/kg Ba (2,0 – 6 000) mg/kg gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
74 PN-EN 11885 zawartość: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn Tak emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Pb: (1,0 – 2000) mg/kg Zn (1,0 – 6 000) mg/kg Ba (2,0 – 6 000) mg/kg gleby obszar odpadów stałych, paliw, etc.
75 PN-EN ISO 21660-3 zawartość wilgoci analitycznej Tak wagowa (0,10 – 10,0) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
76 CEN/TS 15414-1 CEN/TS 15414-2 zawartość wilgoci całkowitej Tak wagowa (0,10 – 54,0) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 11 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
77 SC-1.1.PB.03 zawartość popiołu Tak wagowa (0,10 – 50,0) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 12 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
78 SC-1.1.PB.03 zawartość strat prażenia Tak z obliczeń - paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 13 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
79 PN-EN ISO 21656 zawartość popiołu Tak wagowa (0,50 – 50,0) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 14 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
80 SC-1.1.PB.23 zawartość rtęci Tak absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (0,01 – 20,0) mg/kg paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 15 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
81 SC-1.1.PB.11 zawartość: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn Tak emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) As, Cd, Sb, Sn: (1,0 – 1000) mg/kg Se (2,0 – 1000) mg/kg Co, Cr, Cu, Mo, Ni: (1,0 – 10 000) mg/kg Zn, Ba, Mn: (1,0 – 100 000) mg/kg Pb (1,0 – 50 000) mg/kg paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 16 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
82 PN-ISO 15408 zawartość siarki całkowitej Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,03 – 5,0) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 17 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
83 PN-EN ISO 21663 zawartość węgla całkowitego Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (20,0 – 95,00) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 18 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
84 PN-EN ISO 21663 zawartość wodoru całkowitego Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,11 – 20,00) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 19 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
85 SC-1.1.PB.17 zawartość chloru Tak miareczkowa (0,07 – 7,00) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 20 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
86 PN-EN ISO 21654 ciepło spalania Tak kalorymetryczna (6 000 – 46 390) kJ/kg paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 21 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
87 PN-EN ISO 21654 wartość opałowa Tak z obliczeń - paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 22 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
88 SC-1.1.PB.05 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (prasowanie ze środkiem wiążącym) SiO2 (1,20 – 89,16) % m/m Al2O3 (0,12 – 43,72) % m/m Fe2O3 (0,29 – 70,72) % m/m CaO (0,18 – 70,81) % m/m MgO (0,15 – 23,51) % m/m Na2O (0,01 – 10,52) % mm K2O (0,05 – 3,78) % m/m SO3 (0,30 – 72,02) % m/m TiO2 (0,01 – 3,25) % m/m P2O5 (0,04 – 14,66) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 23 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
89 SC-1.1.PB.24 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (stapianie w perłę boranową) SiO2 (0,01 – 97,35) % m/m Al2O3 (0,01 – 95,50) % m/m Fe2O3 (0,01 – 95,75) % m/m CaO (0,01 – 99,24) % m/m MgO (0,01 – 82,25) % m/m Na2O (0,01 – 39,28) % mm K2O (0,01 – 48,93) % m/m SO3 (0,02 – 51,40) % m/m TiO2 (0,01 – 39,79) % m/m P2O5 (0,01 – 44,84)) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 24 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
90 ISO/TS 16996 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O3 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 23 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
91 ISO 18227 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O4 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 24 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
92 PN-EN 15309 zawartość tlenków: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3,TiO2, P2O5 Tak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fali (analiza półilościowa) SiO2 (0,505 – 90,36) % m/m Al2O3 (0,042 – 54,50) % m/m Fe2O3 (0,015 – 14,67) % m/m CaO (0,018 – 61,87) % m/m MgO (0,012 – 18,00) % m/m Na2O (0,007 – 3,86) % m/m K2O (0,009 – 3,07)% m/m SO3 (0,010 – 5,80)% m/m TiO2 (0,002 – 2,64) % m/m P2O5 (0,008 – 2,69) % m/m paliwo wtórne – paliwo alternatywne, odpady kod: 19 08 05, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 06, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 25 obszar odpadów stałych, paliw, etc.
93 PN-ISO 589 zawartość wilgoci pierwszego stopnia (wilgoci przemijającej) Tak wagowa (0,20 – 54,0) % m/m paliwo stałe (węgiel kamienny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
94 PN-ISO 589 zawartość wilgoci drugiego stopnia (wilgoci analitycznej) Tak wagowa (0,10 – 10,0) % m/m paliwo stałe (węgiel kamienny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
95 PN-ISO 589 zawartość wilgoci całkowitej Tak z obliczeń - paliwo stałe (węgiel kamienny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
96 PN ISO 1171 zawartość popiołu Tak wagowa (0,10 – 50,0) % m/m paliwo stałe (węgiel kamienny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
97 SC-1.1.PB.03 zawartość strat prażenia Tak z obliczeń - paliwo stałe (węgiel kamienny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
98 PN-G-04571 zawartość węgla całkowitego Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (20,0 – 99,0) % m/m paliwo stałe (węgiel kamienny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
99 PN-G-04571 zawartość wodoru całkowitego Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,11-8,0) % m/m paliwo stałe (węgiel kamienny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
100 PN-G-04584 zawartość siarki całkowitej Tak wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR (0,03 – 5,00) % m/m paliwo stałe (węgiel kamienny) obszar odpadów stałych, paliw, etc.
Norma / Procedura Badanie Akredytowane (Tak/Nie) Obszar działalności
Skip to content