Osiągnięcia

Ważniejsze zrealizowane prace B+R

 • „Badania środowiska, badania lokalizacji oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o. o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy od 3000 MW”; kierownik zadania: ”Badania chemiczne elementów środowiska naturalnego: wody powierzchniowe, podziemne, do spożycia, gleby, grunty, opracowanie danych z wynikami”, WorleyParsonsNuclear Services JSC Oddział w Polsce ul. Wiejska 17, 00-480 Warszawa (2013).
 • ”Badania gleb – teren byłej strefy ochronnej oraz bezpośrednie otoczenie granic byłej strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów”, KGHM ”Polska Miedź” 59-301 Lubin, ul.Skłodowskiej-Curie 48, KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi ”Głogów” ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów (2015).
 • ”Badania stanu termicznego wraz z opracowaniem koncepcji likwidacji zjawisk termicznych oraz koncepcji zagospodarowania terenu, zlokalizowanego na dawnej (zrekultywowanej) hałdzie pogórniczej w Chorzowie u zbiegu ulic Floriańskiej i Filarowej”, Zleceniodawca: Miasto Chorzów (2015).
 • Raport odziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego ”Borynia” w latach 2012-2015 w związku z ubieganiem się o zmianę koncesji”, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, KWK ”Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia, ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój (2013).
 • Badania fizyko-chemiczne próbek odpadów wraz z oceną dotyczącą możliwości ich wykorzystania w podziemnych wyrobiskach górniczych i w środowisku. Zamawiający: Fortum Silesia, Tauron Ciepło, Michelin Polska, EKO-ZEC Poznań, CEZ Produkty Energetyczne Polska, EDF Ekoserwis, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownie, PGNiG Termika SA, FORTUM POWER & HEAT POLSKA, MEGAWAT Przedsiębiorstwo Energetyczne, Spoiwex, Synthos Dwory 7 (2011 – 2016).

Ważniejsze projekty

 • MANAGER ”Management of mine water discharges to mitigate environmental risk for post-mining period”, 2013-2016.
 • PAHMET ”Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych”, POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013; Nr CZ.3.22/1.2.00/12.03398, 2013-2015.
 • RAREASH ”Ocena Możliwych Kierunków Recyklingu Ciężkich i Rzadkich Metali Odzyskanych z Odpadowych Produktów Spalania/ ASSESSMENT OF POSSIBLE RECYCLING DIRECTIONS OF HEAVY & RARE METALS RECOVERED FROM COMBUSTION WASTE PRODUCTS”, Projekt międzynarodowy ERA-MIN Joint Cal 2014, 01.03.2015- 31.12.2017
 • COOL,s ”System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych”, POIG 1.3: 2009-2012.
 • Baza Hg ”Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci”, projekt PBS2/A2/14/2013, 2014-2016.

Nagrody i wyróżnienia

 • Złoty medal – Międzynarodowe Targi Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii „MEDINNOVA 2011”, Casablanca, Maroko.
 • Srebrny medal – Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2010 w Brukseli, Belgia.
 • Wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2011-2012.
 • Medal Europejski dla wyrobów i usług XXI edycji konkursu Business Center Club za opracowanie ”Ocena ryzyka środowiskowego terenów zanieczyszczonych TZO”, 2010.
 • Wyróżnienie za opracowanie ”Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego, Tom 1: Górnictwo i środowisko, Tom 2: Zagrożenia naturalne” pod redakcją prof. dr hab. inż. Władysława Konopko.
 • Nagroda NOVATOR 2012 „Współpraca nauka –przemysł” za projekt: „Opracowanie receptury mieszaniny na bazie kamienia wapiennego (frakcja pylista), przeznaczonej do doszczelniania zrobów zawałowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych” – maj 2013r.
 • Nagroda III miejsce EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2013 za projekt: „Opracowanie receptury mieszaniny na bazie kamienia wapiennego (frakcja pylista), przeznaczonej do doszczelniania zrobów zawałowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych”.
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ WYCENY?
Skip to content